برچسب - خواب رفتن پا

درمان خواب رفتن دست و پا

خواب رفتن دست و پا

برای درمان خواب رفتن دست و پا :

علت :

خواب رفتن دست و پا معلول غلظت خون است .

روش درمان :

داروی صاف کننـده خون است . این دارو ترکیبـی از کاهو ، دانه انار ، کاسنی و ... است .

ادامه مطلب...