برچسب - خون ریزی از مجاری بول

خونریزی بول

درمان خونریزى از مجارى بول

درمان خونریزى از مجارى بول :

  1. خونریزى اگر به‏ علت عفونت در مثانه باشد، درمانش مرکب ۳ است.
  2. خونریزى اگر به علت عفونت در پروستات باشد، درمانش مرکب ۴ است.
  3. قرص خون براى تمامى خون ریزى‏ هاى داخلى خوب است.
  4. زنیان + مغز گردو؛
  5. خوردن هویج . (زردک)
ادامه مطلب...