زانو درد

درمان ساییدگى زانو و ازبین رفتن غضروف‏ ها

درمان ساییدگى زانو و ازبین رفتن غضروف‏ ها :

  1. شیطرج : دارویى بسیار مؤثر و غضروف ‏ساز است .
  2. پماد مفاصل
  3. مرکب ۱ مفاصل
  4. داروى استخوان‏ ساز
ادامه مطلب...