برچسب - درمان افتادگى مثانه

افتادگی مثانه

درمان افتادگى مثانه

درمان افتادگى مثانه

  1. مرکب ۳ بهترین درمان بیمارىهاى مثانه است .
  2. تندتند دستشویى بروید . اگر مثانه پر شود ، سبب تشدید افتادگى مثانه می ‏شود .
ادامه مطلب...