برچسب - درمان بواسیر

بواسیرر

درمان بواسیر

درمان بواسیر

طول‏ دادن دستشویى سبب بواسیر می‏شود. شستن با آب گرم نیز سبب بواسیر است.

بواسیر دونوع دارد: ۱.بواسیر نر: حالت گوشتى و ساچمه‏ اى و ۷-۵ دانه است که راه خروج را میبندد؛ ۲.بواسیر ماده: به‏ شکل زخم و شیار و خونى است.

درمان هردو استفاده از سعد کوفى است که باید آن را آسیاب کنید و مقعد را با آن بشویید. افرادى که سالم هستند نیز آن را روى دست بریزند و مانند صابون بشویند.

درمان بواسیر ماده

  1. سعد کوفى؛
  2. لبنى عسل؛
  3. قرص خون.

درمان بواسیر نر

  1. سعد کوفى؛
  2. بلادر؛
  3. زرده تخم‏ مرغ نپخته را به‏ صورت شیاف درآورید و داخل مقعد قرار دهید.
  4. نخوردن آب هنگام غذاخوردن و خوب‏ جویدن غذا.
ادامه مطلب...