برچسب - درمان خال‏ هاى روى صورت و بدن

خال صورت

درمان خال‏ هاى روى صورت و بدن

درمان خال‏ هاى روى صورت و بدن

خال اگر سیاه و قهوه‏ اى باشد ، معلول غلبه سودا است و درمانش سودابر است .

ولی اگر خال سیاه و قهوه اى نباشد ، معلول غلبه خون است و درمانش عبارت است از :

  1. حجامت ؛   ۲. صاف‏ کننده خون ؛
  2. پوستى مالیدنى
ادامه مطلب...