برچسب - درمان در رفتن استخوان عضلانی

بیرون زدن استخوان

درمان استخوان عضلانى كه از بدن بيرون آمده

درمان استخوان عضلانى كه از بدن بيرون آمده :

  1. پرهيز از غذاهايى كه استخوان‏ ساز و داراى كلسيم است ؛ مثل: شير ، پنير ، كشك ، كنجد و كرفس.
  2. استفاده از غذاهايى كه استخوان را منهدم مى‏ كند ؛ مانند گردو .
ادامه مطلب...