برچسب - درمان رماتیسم

رماتیسم

درمان رماتیسم قلبى

درمان رماتیسم قلبى

  1. طریفل : طریفل براى رماتیسم ‏هاى قلبى ، مفصلى و ... مفید است ؛ چون نشانه رماتیسم رطوبت است و طریفل خشک‏ کننده است.
  2. داروى تقویت قلب
  3. قرص خون
ادامه مطلب...