برچسب - درمان سرفه زیاد

درمان سرفه زیاد

درمان سرفه زیاد

برای درمان سرفه زیاد :

بنابر روایات ، سرفه زیاد را نباید درمان کرد ؛ چون باعث جلوگیری از فلج و سکته مغزی میشود . سرفه زیاد سبب التهاب ریه میشود و باید درمان گردد.

۱- جامع امام رضا (ع) بعلاوه آب رازیانه

داروی جامع امام رضا (ع) به اندازه یک نخود بعلاوه آب رازیانه گرم به مدت سه شب ، موقع خواب . ( اگر سرد باشد ، اثر نمیکند )

۲- داروی ترکیبی پالایش ریه

۳- کاشم ( انجدان رومی ) ، آسیاب و خرد شود . خوردن آن سبب پالایش ریه است .

۴- سرفه اگر همراه با خلط باشد ، درمانش خوردن داروی بلغم زدا است .

ادامه مطلب...