برچسب - درمان سوزش ادرار

سوزش ادرار

درمان سوزش ادرار

درمان سوزش ادرار :

اگر سوزش ادرار همراه با پهلو درد باشد ، نشانه سنگ کلیه است و باید سنگ کلیه را درمان کرد و اگر همراه با پهلودرد نباشد، معلوم است که مثانه مشکل دارد و درمانش مرکب ۳ است.

ادامه مطلب...