برچسب - درمان سکته مغزی

سکته مغزی

درمان سکته مغزى منجر به فلج ‏شدن

درمان سکته مغزى منجر به فلج ‏شدن :

۱- قطره مرزن جوش جامع : جامع امام رضاعلیه‏ السلام با آب مرزن جوش مخلوط شود و در بینى ریخته گردد .

۲- داروى حضرت محمد ( ص ) ؛

۳- سویق جو شسته و نشسته : سویق نشسته سبب تقویت نیرو در مغز و دست‏ها مى ‏شود . سویق شسته سبب تقویت نیرو در پا مى ‏شود .

۴- شافیه دوازده‏ ماهه همراه با آب مرزن جوش : به ‏اندازه یک عدس از داروى شافیه را با یک لیوان جوشانده آب مرزن جوش ، شب موقع خواب مصرف کنید . سپس پاها را با روغن زیتون و نمک دریا به ‏صورت محکم ماساژ دهید . از خوردن ماهى ، شیر ، سرکه و سبزیجات اجتناب شود . این کار چند شب تکرار شود .

۵- روغن بنفشه پایه کنجد ؛

۶- مرکب ۴ ؛

۷- طریفل ؛

۸- مصرف گوشت گوسفند پخته‏ شده با شیر طبیعى گاو ؛

۹- لخته ‏خون ؛

۱۰- حجامت سر ؛

۱۱- تقویت عصب .

ادامه مطلب...