برچسب - درمان شقاق خونى مقعد

شقاق مقعد

درمان شقاق خونى مقعد

درمان شقاق خونى مقعد

بواسیر ماده به‏ صورت زخم و خونریزى است. بواسیر نر به‏ صورت ساچمه‏ اى و ۷-۵ دانه است. درمان هردو ، شستن مقعد بعد از تخلى با سعد کوفى آسیاب‏ شده است.

ادامه مطلب...