برچسب - درمان شقيقه

شقيقه

درمان شقیقه

درمان شقیقه (درد یک‏طرف سر)

۱- روغن بسباسه : بسباسه ، پوست جوزبویا است که به آن روغن بنفشه پایه کنجد اضافه مى‏ شود و در سوراخ بینى هر طرفى که درد مى ‏کند ریخته مى‏ شود .

۲- ریختن هفت کف آب گرم روى سر ، قبل از حمام ؛ مرکب۳ ؛

۳- خوردن ماهى تازه ؛

۴- شستن پاها هنگام خروج از حمام ؛

۵- داروى شافیه (شش‏ ماهه) : به‏ اندازه یک عدس با سه قطره روغن بنفشه پایه کنجد مخلوط کنید و در سوراخ بینى بریزید.

۶- حرز امام جواد علیه ‏السلام.

ادامه مطلب...