برچسب - درمان عفونت گوش

عفونت گوش

درمان عفونت، خارش و ضعف گوش

درمان عفونت، خارش و ضعف گوش

  1. روغن سداب (فیجن) : شب‏ ها دو قطره از روغن سداب را در گوش بچکانید ، سنگینى گوش را برطرف مى ‏کند و درد گوش را تسکین مى‏ دهد. این دارو براى تمام بیمارى‏ هاى گوش مفید است.
  2. پنیر کهنه همراه شیر زن : پنیر کهنه تاریخ گذشته را آسیاب کنید و با شیر زنى که نوزاد پسر دارد مخلوط کنید و در گوشى که عفونت یا درد دارد بچکانید، عفونت و چرک و خون از گوش خارج مى ‏شود. این دارو درمان خوبى است و سخت‏ ترین عفونت گوش را درمان مى‏ کند .
  3. داروى شافیه بیست‏ ماه : مقدارى از داروى شافیه را با مقدارى کندر و آب باران مخلوط کنید. به ‏اندازه یک‏ عدس از عصاره آن را در گوش بچکانید اگر درد برطرف نشد ، فرداى آن روز ( روزسوم ) به ‏مقدار یک‏ عدس از آن را در بینى بچکانید و اضافه آن را بر روى سر بریزید .
  4. روغن خردل و کنجد : خردل و کنجد را قاطى کنید و روغن آنها را بگیرید و در گوش بچکانید. این کار را چهار شب انجام دهید.
  5. گذاشتن پنبه در گوش در موقع خواب : اگر هنگام خواب در گوش پنبه بگذارید، مبتلا به گوش درد نمى ‏شوید.
  6. خوردن گوشت
ادامه مطلب...