برچسب - درمان فشارخون دياليزى

دیالیز

درمان فشارخون دیالیزى

درمان فشارخون دیالیزى

  1. خوردن زنیان و مغز گردو : آنها را به ‏اندازه مساوى آسیاب کنید و به‏ اندازه دو قاشق غذاخورى یا بیشتر ، هرشب بخورید .
  2. حجامت ساق دو پا : در روایت آمده است که حجامت بیمارى‏ هاى مزمن کلیه را درمان میکند . افرادى که قند دارند ، حجامت کنند. اگر به محل حجامت ، عسل بمالید اثرى از آن باقى نمی ‏ماند .
  3. مرکب ۴.
ادامه مطلب...