برچسب - درمان ورم کبد

ورم کبد

درمان ورم كبد

درمان ورم كبد

گرفتگى مجارى كبد ، تومور و سرطان سبب تورم كبد مى‏ شود .

درمان ورم كبد عبارت است از :

  1. مركب1 : رگ ‏هاى گرفته‏ شده را باز مى ‏كند .
  2. خوردن كاسنى
  3. سناى مكى : چربى كبد را برطرف مى ‏كند.
  4. ماليدن شيره انجير : براى سرطان و ورم كبد ، شيره انجير ( وقتى برگ يا انجير را مى ‏كنيد ، شيره‏اى از انجير خارج مى‏ شود ) را در منطقه شكم روى كبد بماليد و قطراتى را از آن نيز بخوريد ، حداقل سه‏ قطره بخوريد .
ادامه مطلب...