برچسب - درمان ورم کبد

ورم کبد

درمان ورم کبد

درمان ورم کبد

گرفتگى مجارى کبد ، تومور و سرطان سبب تورم کبد مى‏ شود .

درمان ورم کبد عبارت است از :

  1. مرکب۱ : رگ ‏هاى گرفته‏ شده را باز مى ‏کند .
  2. خوردن کاسنى
  3. سناى مکى : چربى کبد را برطرف مى ‏کند.
  4. مالیدن شیره انجیر : براى سرطان و ورم کبد ، شیره انجیر ( وقتى برگ یا انجیر را مى ‏کنید ، شیره‏اى از انجیر خارج مى‏ شود ) را در منطقه شکم روى کبد بمالید و قطراتى را از آن نیز بخورید ، حداقل سه‏ قطره بخورید .
ادامه مطلب...