برچسب - درمان پلاکت خون بالا

پلاکت خون

درمان پلاکت خون بالا

درمان پلاکت خون بالا

پلاکت خون بالا معمولاً ناشى از غلظت خون است . کار پلاکت این است که وقتى خون ریزى صورت مى‏ گیرد ، پلاکت‏ها به همدیگر مى‏ چسبند و از خون ریزى جلوگیرى مى‏ کنند و سدّى جلوى خروج خون مى ‏شوند . گاهى پلاکت بیکار مى ‏شود و جلوى خون‏ رسانى در رگ‏ها را مى‏ گیرد که به آن غلظت خون مى ‏گویند و باعث مى‏ شود خون نتواند به‏ راحتى در رگ‏ها حرکت کند.

درمانش عبارت است از :

  1. صاف‏ کننده خون
  2. حجامت
ادامه مطلب...