برچسب - دل درد

اسهال

درمان اسهال

درمان اسهال :

اسهال اگر همراه با خونريزى باشد و خونريزى آن به‏ خاطر بواسير نباشد ، درمانش عبارت است از :

  1. گل ارمنى : بايد گل ارمنى را تفت بدهد و بخورد .
  2. داروى تركيبى  « زحير » كه از گل ارمنى ، اسفرزه و خربق سفيد تشكيل شده است . اين بهترين درمان اسهال خونى است.

اسهال اگر همراه با خونريزى نباشد ، بهترين درمانش جامع امام رضاعليه‏ السلام با آب مورد (گل ياس) پخته است که آن را بپزند و با جامع مخلوط كنند و بخورند و اگر شدت اسهال زياد باشد ، درصد مورد را زياد كنند .

ادامه مطلب...
درمان سرطان معده

درمان سرطان معده و دل‏ درد پس از غذاخوردن

درمان سرطان معده و دل ‏درد پس از غذا خوردن

  1. داروى جامع امام رضاعليه‏ السلام + با آب زيره؛
  2. دم‏ كرده زنجفيل؛
  3. مركب 2؛
  4. مركب 1.
ادامه مطلب...