برچسب - روده تحریک پذیر

روده تحریکپذیر

درمان روده تحریک‏ پذیر

درمان روده تحریک‏ پذیر

  1. جامع امام رضاعلیه ‏السلام + آب خالى؛
  2. داروى تقویت عصب؛
  3. صفرابر؛
  4. سویق گاورس (دانه‏ هاى سیاه‏ رنگى که در برنج وجود دارد)؛
  5. نان برنجى.
ادامه مطلب...