برچسب - روغن گل سرخ

سوختگی مری

درمان فردى كه اسيد خورده و مرى او سوخته است

. درمان فردى كه اسيد خورده و مرى او سوخته است :

1- روغن گل سرخ همراه با سركه

روزى دو قاشق روغن گل سرخ و يك‏ و نيم قاشق سركه بخوريد ؛ حتى اگر قطره‏ قطره باشد و سه‏ ماه طول بكشد .

ادامه مطلب...