برچسب - سرمه کافوری

سرمه کافوری

سرمه کافوری

کاربرد :

درمان ضعف چشم ، قوز قرنیه و اکثر بیماری های چشم و جلوگیری از ضعیف شدن چشم ( درمان عینکی ها ) .

روش مصرف :

هر ۱۵ شب یک بار ، ۳ ، ۵ و یا ۷ مرتبه از چشم راست کشیده شود و دوباره به آن خاتمه پیدا کند . پس از هر بار سرمه کشیدن باید میل سرمه را به سرمه آغشته کرد .

ادامه مطلب...