برچسب - سر درد شدید

سر درد شدید

درمان سردرد شديد و طولانى

درمان سردرد شديد و طولانى ( 10ساله )

  1. روغن بنفشه پايه كنجد ؛
  2. روغن بنفشه پايه زيتون را با كاسنى مخلوط كنيد و روى پيشانى بماليد ؛
  3. حجامت سر ؛
  4. داروى سعوط .
ادامه مطلب...