برچسب - سر درد شدید

سر درد شدید

درمان سردرد شدید و طولانى

درمان سردرد شدید و طولانى ( ۱۰ساله )

  1. روغن بنفشه پایه کنجد ؛
  2. روغن بنفشه پایه زیتون را با کاسنى مخلوط کنید و روى پیشانى بمالید ؛
  3. حجامت سر ؛
  4. داروى سعوط .
ادامه مطلب...