برچسب - سودابر

برداشتن طحال

درمان فردى که طحالش را برداشته‏

درمان فردى که طحالش را برداشته‏

فردى که طحالش را برداشته‏ ، مشکلات جدى پیدا مى ‏کند ،  همیشه بیمار است و تا آخر عمر باید دارو مصرف کند. کار طحال او را، کبد انجام مى‏ دهد . درمانش عبارت است از :

  1. داروى صاف‏ کننده خون ؛
  2. سودابر .
ادامه مطلب...