برچسب - سودابر

برداشتن طحال

درمان فردى كه طحالش را برداشته‏

درمان فردى كه طحالش را برداشته‏

فردى كه طحالش را برداشته‏ ، مشكلات جدى پيدا مى ‏كند ،  هميشه بيمار است و تا آخر عمر بايد دارو مصرف كند. كار طحال او را، كبد انجام مى‏ دهد . درمانش عبارت است از :

  1. داروى صاف‏ كننده خون ؛
  2. سودابر .
ادامه مطلب...