برچسب - سویق سنجد

تب مالت

درمان تب مالت

تب مالت از راه شیر به انسان منتقل مى‏ شود . تب مالت شبیه تب معمولى است و سبب سست ‏شدن استخوان‏ها مى ‏شود .

درمان تب مالت :

  1. استفاده از روش درمان تب زیاد ؛
  2. خون‏ساز ؛
  3. سویق سنجد ؛
  4. استخون‏ ساز ؛
  5. داروى پیامبر ( ص ) .
ادامه مطلب...