برچسب - سکته مغزی

سکته مغزی

درمان سكته مغزى منجر به فلج ‏شدن

درمان سكته مغزى منجر به فلج ‏شدن :

1- قطره مرزن جوش جامع : جامع امام رضاعليه‏ السلام با آب مرزن جوش مخلوط شود و در بينى ريخته گردد .

2- داروى حضرت محمد ( ص ) ؛

3- سويق جو شسته و نشسته : سويق نشسته سبب تقويت نيرو در مغز و دست‏ها مى ‏شود . سويق شسته سبب تقويت نيرو در پا مى ‏شود .

4- شافيه دوازده‏ ماهه همراه با آب مرزن جوش : به ‏اندازه يك عدس از داروى شافيه را با يك ليوان جوشانده آب مرزن جوش ، شب موقع خواب مصرف كنيد . سپس پاها را با روغن زيتون و نمك دريا به ‏صورت محكم ماساژ دهيد . از خوردن ماهى ، شير ، سركه و سبزيجات اجتناب شود . اين كار چند شب تكرار شود .

5- روغن بنفشه پايه كنجد ؛

6- مركب 4 ؛

7- طريفل ؛

8- مصرف گوشت گوسفند پخته‏ شده با شير طبيعى گاو ؛

9- لخته ‏خون ؛

10- حجامت سر ؛

11- تقويت عصب .

ادامه مطلب...