برچسب - صاف کننده خون

بی حسی اندام تحتانی

بی حسی اندام تحتانی

برای درمان بی حسی اندام تحتانی :

بی حسی و خواب رفتن ، معلول غلظت خون است و درمانش صاف کننده خون است . در صورتیکه که پاها یخ کند و سرد شود ، درمانش داروی جامع امام رضا (ع)  + با آب آنغوزه است .

ادامه مطلب...
برداشتن طحال

درمان فردى که طحالش را برداشته‏

درمان فردى که طحالش را برداشته‏

فردى که طحالش را برداشته‏ ، مشکلات جدى پیدا مى ‏کند ،  همیشه بیمار است و تا آخر عمر باید دارو مصرف کند. کار طحال او را، کبد انجام مى‏ دهد . درمانش عبارت است از :

  1. داروى صاف‏ کننده خون ؛
  2. سودابر .
ادامه مطلب...