برچسب - علائم تشخيص غلبه مزاج سودا

انواع مزاج سودا

علائم تشخيص غلبه مزاج سودا

علائم تشخيص غلبه مزاج سودا :

سودا ، سرد و خشك است . علائم آن عبارت است از :

  1. رنگ تيره صورت ؛
  2. يبوست ؛
  3. خشكى بدن و پوست ؛
  4. تيرگى مدفوع و ادرار ؛
  5. ترس ؛
  6. وسواس ؛

وسواس فكرى : مثلاً در انتخاب هر كارى ترديد دارند .

وسواس عملى : مثلاً هميشه در حال شست ‏و شو است .

  1. موهاى زياد ؛
  2. فكر و خيال زياد ؛
  3. فصل پاييز چون سرد و خشك است ، فصل غلبه سوداست . بيشترين داروى اين فصل ، سودابر است .
  4. دوره 60 – 40 سالگى اوج غلبه سودا است .
ادامه مطلب...