برچسب - غلبه بلغم

ب

درمان غلبه بلغم

در روایات ، درمان های فراوان برای درمان بلغم ذکر شده که دلیل بر خطرناک بودن غلبه بلغم است .

بلغم ، سفت و سخت و خطرناک است و زیادی آن سبب ضعف و سستی و پژمردگی دستگاههای بدن میشود . بلغم ، سبب اختلال در زندگی شخص میشود و بی نظمی در خواب بوجود می آورد و باعث میشود شب نخوابد ولی در روز ، وسط جمعیت بخوابد ؛ مبتلا به فراموشی میشود ؛ طراوت و زیبایی او از بین برود ؛ آب بدنش کم شود ؛ رشد مو و ناخن هایش کم شود و مقاومت در بیماری نداشته باشد . بلغم سرد و جامد است و اگر درمان نشود میتواند سبب مرگ شود . باید بصورت قطعی آنرا درمان کرد و با یکبار دارو مصرف کردن درمان نمیشود و حتی الامکان اگر نمیتواند آنرا ریشه کن کند ، آنرا کم کند . باید از روش درست استفاده کند و تا آن را درمان کند . مراد از بلغم ، مواد زاید در خون و بدن است که سبب غلظت خون میشود . خلط در گلو نشانه بلغم است . ممکن است خلط در گلو هم نداشته باشد ولی دیگر علائم بلغم را داشته باشد  ؛ مثلا سردی دست و پا و سستی و پژمردگی بدن داشته باشد .

درمان غلبه بلغم :

  1. افطار با آب گرم
  2. نگاه به زن زیبا ( محرم )
  3. زن خوش اخلاق

زن عبوس ، ناراحت ، افسرده و بداخلاق سبب غلبه بلغم در مرد میشود . زن خوش اخلاق سبب قطع بلغم در مرد میشود .

۴. سویق خشک

سویق غذایی تشکیل شده از سبوس ، آرد گندم و جو است . گندم و جو بصورت خیلی نرم آسیاب و جداگانه تفت داده شود . سبوس گندم و جو ، جداگانه تفت داده شود و به مقدار مساوی با هم مخلوط گردد .

سویق اگر خشک باشد به آن سویق خشک گویند و اگر آب یا عسل به آن اضافه گردد ، به آن سویق ملتوت میگویند . خشک آن بهتر است .

۵.شکر طبر زرد

شکر طبر زرد ، شکر قرمز نی شکر است ؛ بشرطی که دو بار آنرا صاف کرده باشند که باعث شود خیلی سفت گردد که به حدی که شبیه نبات گردد و با تبر باید آنرا خورد کنند و به همین خاطر به آن « طبر زد» میگویند .

۶. عسل

۷. تلاوت قرآن

۸. جویدن کندر

۹. خرمای برنی

خرمای برنی فقط در مکه و مدینه پیدا میشود .

۱۰. خوردن سیب

۱۱. خوردن ترب

۱۲. خوردن پیاز

۱۳. زیاد شانه کردن

۱۴.مسواک زدن

۱۵. حمام کردن

۱۶. روغن زیتون

۱۷. خوردن مویز ( کشمش )

۱۸. روزه گرفتن

۱۹. جوارش الحریف :

جوار شن ، دارویی ترکیبی و معروف همانند طریفل است ، ولی ترکیبات آن با طریفل فرق میکند .

۲۰. هم خوابی با زنان :

مراد از « مضاجعه النساء» در روایات ، جماع کردن نیست ؛ بلکه هم خوابی با زنان است . در روایات از زیاد جماع کردن نهی شده است .

۲۱. آویشن و نمک

۲۲. شروع غذا با زنیان ، آویشن ، سیاهدانه و نمک

۲۳. طریفل زرد

۲۴. داروی مخصوص بلغم

۲۵. مسواک زدن با داروی ترکیبی

۲۶. آب آسمان

۲۷. داروی شافیه ( مرکب هفت )

۲۸. استفاده از سرمه

۲۹. بلغم زدا

ادامه مطلب...