برچسب - غلبه مزاج سودا

انواع مزاج سودا

علائم تشخيص غلبه مزاج سودا

علائم تشخيص غلبه مزاج سودا :

سودا ، سرد و خشك است . علائم آن عبارت است از :

 1. رنگ تيره صورت ؛
 2. يبوست ؛
 3. خشكى بدن و پوست ؛
 4. تيرگى مدفوع و ادرار ؛
 5. ترس ؛
 6. وسواس ؛

وسواس فكرى : مثلاً در انتخاب هر كارى ترديد دارند .

وسواس عملى : مثلاً هميشه در حال شست ‏و شو است .

 1. موهاى زياد ؛
 2. فكر و خيال زياد ؛
 3. فصل پاييز چون سرد و خشك است ، فصل غلبه سوداست . بيشترين داروى اين فصل ، سودابر است .
 4. دوره 60 – 40 سالگى اوج غلبه سودا است .
ادامه مطلب...
مزاج سودا

درمان غلبه مزاج سودا

سودا ، تلخ (باز و قليايى ) و تيره ‏رنگ يا سياه‏ رنگ است . محل تمركز آن در قسمت پايين شكم است و منجر به پيدايش يبوست و تيره ‏شدن پوست و ادرار و خشكى بدن و پوست مى‏ شود . زوايد سودا به طحال مى‏ رود و بعد از آن به روده مى ‏رود و از آن‏جا از بدن خارج مى‏ شو د. غلبه سودا سبب وسواس ، ترس فكر و خيال مى ‏شود .

درمان غلبه سودا:

 1. بادمجان

يكى از درمان‏ هاى مفيد سودا ، خوردن بادمجان است . بادمجان براى سودا خوب است و به صفرا هم ضررى نمى ‏رساند.

{طب‏الائمه، ص139.}

 1. استفراغ عمدى ؛
 2. رگ‏ زدن ( فصد ) ؛
 3. مداومت در نوره‏ كشيدن ؛

نوره تركيبى از آهك (23) و زرنيخ (13) است و براى از بين ‏بردن موهاى زايد بدن استفاده مى ‏شود . زرنيخ (قرساطيس) واژه ‏اى يونانى است.

 1. عسل ؛
 2. مركب 1 ؛
 3. افتيمون : اصلى ‏ترين و مفيدترين درمان سودا، افتيمون است.
 4. داروى شافيه 11 ماه ؛
 5. سودابر ؛
ادامه مطلب...