برچسب - فیجن

فیجن

روغن سداب(فیجن)

کاربرد :

درمان بیماری ها ، کم شنوایی و شستشو دهنده ی گوش است .

( درد ، سنگینی ، وزوز )

روش مصرف :

هر شب یک یا دو قطره در هر گوش ریخته شود . پنیه روی آن گذاشته شود ( ممکن است گوش کمی سنگین شود ) .

ادامه مطلب...