برچسب - مرکب نه

مرکب 9

مرکب نه(رب بسباسه)

کاربرد :

درمان درد خاصره و درمان یبوست و برای تمام بیماری ها نافع و مجرب است . انشاء الله

روش مصرف :

برای درد خاصره روزی ۳ مثقال ( ظرف دارو حاوی مصرف دو وعده است )
برای یبوست روزی ۷ یا ۸ مثقال با آب فاتر . پس از تمام شدن اسهال باید عسل میل شود .
(ظرف کوچک حاوی ۱۲ مثقال و ظرف بزرگ حاوی ۳۲ مثقال دارو است)

ادامه مطلب...