برچسب - مرکب هفت (شافیه)

شافیه

مرکب هفت (شافیه)

برای چهل روز

کاربرد ۱ :

درمان فلج نو و کهنه ، لقوه ی نو و کهنه ، آپاندیس نو و کهنه ، سرفه ی نو و کهنه ، کزاز ، ریح شوکه ، درد گردن و چشم ، مویی که در
چشم روییده ، درد پاها که معلول خلط کهنه است ، ضعف معده ، ارواحی که باعث بیماری ام صبیان در کودکان می شود ، نا آرامی زن
باردار در خواب ، لاغری که همراه با نفخ و تجمع آب زرد در شکم است ، جذام ، تمام علامات مره ، بلغم ، انواع سمومات و گزیدگی و
نیش مار و عقرب است .

روش مصرف :

یک مرتبه به اندازه ی یک نخود هنگام تصمیم به درمان

یک ماهه

کاربرد ۲ :

نافع برای دندان درد همراه با ضربان ، و درمان تمام بیماری های معلول بلغم

روش مصرف :

صبح ناشتا نصف گردو

دو ماه

کاربرد ۳ :

بسیار مطلوب برای تب و لرز ، بهترین هضم کننده ی غذا و درمان بیماری های چشم

روش مصرف :

نصف گردو شب موقع خواب

سه ماه

کاربرد ۴ :

بسیار مطلوب برای صفرا و بلغم سوخته و تمام بیماری ها با منشأ صفرا

روش مصرف :

صبح ناشتا نصف گردو

چهار ماه

کاربرد ۵ :

بسیار مطلوب برای تاری چشم ، نفس تنگی که در حال راه رفتن پدید می آید و منشأ آن گرفتگی عروق قلب است .

روش مصرف :

نصف گردو شب موقع خواب

پنج ماه

کاربرد ۶ :

درمان میگرن دائمی

روش مصرفی :

مقدار نصف عدس در ۲ الی ۳ قطره روغن بنفشه یا روغن کنجد یا روغن یاسمن حل شود و سعوط شود .

شش ماه

کاربرد ۷ :

درمان درد شقیقه

روش مصرف :

مقدار یک عدس در ۲ الی ۳ قطره روغن بنفشه حل شود و در بینی سمتی که درد دارد سعوط شود  ( ناشتا ) .

هفت ماه

کاربرد ۸ :

درمان التهاب گوش

روش مصرف :

مقدار یک عدس در ۲ الی ۳ قطره روغن گل سرخ حل شود و در گوشی که درد می کند ریخته شود. ( اول روز و سپس بخوابد )

هشت ماه

کاربرد ۹ :

مفید برای صفرا و بیماری که منجر به خوره می شود .

روش مصرف :

صبح ناشتا پس از طلوع آفتاب مقداری از دارو با آب مصرف شود و مقداری با روغن (هر روغنی که در دسترس است)  حل شود و بدن با آن روغن مالی شود .

نه ماه

کاربرد ۱۰ : 

نافع برای توهم و هواس پرتی و خواب زیاد و هزیان گویی در خواب و ترس و ازجا پریدن .

روش مصرف :

صبح ناشتا و شب موقع خواب اندازه ی یک عدس با روغن تخم تر .

ده ماه

کاربرد ۱۱ :

بسیار نافع برای سودا و صفرایی که سبب اضطراب ذهن و  گر گرفتگی و سبکی عقل می شود .

روش مصرف :

به اندازه ی یک عدس از دارو با یک سفیده ی تخم مرغ و مقداری
سرکه ی طبیعی صبح ناشتا و شب بدون سفیده و سرکه .

یازده ماه

کاربرد ۱۲ :

نافع برای سودایی که منجر به ترس و وسواس می شود .

روش مصرف :

به اندازه ی یک نخود از دارو با روغن گل سرخ صبح ناشتا و بدون روغن . ( شب موقع خواب )

دوازده ماه

کاربرد ۱۳ :

نافع برای فلج( سکته مغزی ) کهنه و نو

روش مصرف :

به اندازه ی یک نخود از دارو با جوشانده ی مرزنجوش شب موقع خواب ، سپس باید پاها با روغن زیتون و نمک دریا ماساژ داده شود. از خوردن سرکه ، شیر ، سبزیجات و ماهی پرهیز شود . مصرف دارو چند شب تکرار شود .

سیزده ماه

کاربرد ۱۴ :

نافع برای آپاندیس و خنده ی بی مورد و بازی کردن با ریش

روش مصرف :

به اندازه ی یک نخود از دارو در یک لیوان جوشانده ی سداب حل شده و اول شب میل شود .

چهارده ماه

کاربرد ۱۵ :

نافع برای تمام مسمومیت ها هر چند به مسموم سم داده شده باشد .

روش مصرف :

یک قاشق غذاخوری پر بذر بادمجان کوبیده شود و نیم ساعت در ۲ لیوان آب بجوشد سپس صاف شود و در حالی که گرم است با یک نخود از دارو سحرگاه میل شود .

پانزده ماه

کاربرد ۱۶ :

نافع برای سحر و خلط و سرماخوردگی جزئی از بدن و ارواح ( جن ، میکروب ، ویروس و تمامی موجودات زنده که به بدن آسیب می رسانند ) .

روش مصرف :

به اندازه ی نصف فندق با چند عدد خرما و مقداری آب بجوشد و موقع خواب نوشیده شود . قبل از مصرف این دارو باید حتماً غذا میل شده باشد .

شانزده ماه

کاربرد ۱۷ :

درمان کوری نو و کهنه

روش مصرف :

به اندازه ی نصف عدس از دارو در آب باران تازه (بارانی که در همان روز یا شب قبل باریده است)  یا برف یا تگرگ حل شود و صبح و عصر و شب به مدت ۴ روز سرمه کشیده شود و اگر مؤثر واقع نشد تا ۸ روز ادامه پیدا کند .

هفده ماه

کاربرد ۱۸ :

نافع برای جذام

روش مصرف :

مقداری پاچه ی گاو در آب بجوشد و روغن آن جمع آوری شود و با مقدار یک فندق از این دارو صبح ناشتا و شب موقع خواب میل شود . همچنین به اندازه ی دو عدد دانه ی جو در مقداری روغن زیتون یا روغن گل سرخ حل شود و پایان روز در حمام بدن با آن روغن مالی شود . از همین روغن در بینی سعوط شود .

هجده ماه

کاربرد ۱۹ :

نافع برای بهق (بیماری که شبیه پیسی است ولی اگر روی آن تیغ کشیده شود خون می آید ) .

روش مصرف :

به اندازه ی یک نخود از دارو را با مقداری روغن فندق یا روغن بادام تلخ یا روغن صنوبر بعد از فجر خورده شود . سپس به اندازه ی یک دانه گندم از این دارو با ۲ الی ۳ قطره از روغن های ذکر شده داخل بینی سعوط شود . همچنین با مقداری از این دارو و روغن های مذکور بدن ماساژ داده شود .

نوزده ماه

کاربرد ۲۰ :

درمان سهو و نسیان و بلغم محترق و تب کهنه ونو

روش مصرف :

آب انار شیرین همراه با یک دانه گندم هندوانه ابوجهل و مقداری از دارو صبح ناشتا با آب گرم مصرف شود .

بیست ماه

کاربرد  ۲۱ :

درمان کری و برسام که زبان از دهان برزن می افتد

روش مصرف :

برای درمان کری باید مقداری از دارو را در آب کندر حل کرد و عصاره ی آن را گرفت و به اندازه ی یک عدس از دارو را با چند قطره از عصاره داخل گوش چکاند و اگر کری برطرف نشد فردای آن روز یک عدس از دارو را با همان عصاره مخلوط کرده و داخل بینی چکانده شود و اضافه ی آن روی سر ریخته شود . برای برسام مقداری از این دارو با مقدار ی غوره میل شود .

پایان

ادامه مطلب...