برچسب - مرکب 1 مفاصل

مرکب 1 مفاصل (قرفه)

مرکب ۱ مفاصل (قرفه)

کاربرد :

گرم کننده ی معده و هضم کننده ی غذا و خارج کننده ی درد از مفاصل  بِإِذْنِ اللَّهِ  تَعَالَى ( آرتروز ، آب آوردن مفاصل ، رماتیسم ، نقرس )

روش مصرف :

صبح ناشتا ۲ مثقال میل شود . اگر بهبودی حاصل نشد با فاصله یک هفته مجدد میل شود . (ظرف دارو حاوی مصرف سه وعده است)

ادامه مطلب...