برچسب - ناشنوایی گوش

ناشنوایی گوش

درمان ناشنوایى

درمان ناشنوایى

داروى شافیه ۲۰ ماهه را با کندر مخلوط کنید و در گوش بریزید .

روغن سداب را در گوش بریزید .

گفتن تسبیحات حضرت زهرا (س) به‏ صورت مداوم

خوردن گوشت

ادامه مطلب...