برچسب - نشانه‏ هاى اخلاقى غلبه سودا

نشانه مزاج سودا

نشانه‏ هاى اخلاقى غلبه سودا

نشانه‏ هاى اخلاقى غلبه سودا :

  1. شخصیتى حکیمانه، سنگین و وزین دارند .
  2. زیاد موعظه مى‏ کنند .
  3. درایت و معرفت دارند .
  4. منظم‏ اند .
  5. تیز بین و عاقبت‏ اندیش هستند و غالباً نظرشان درست ازآب در مى ‏آید .
  6. شتاب نمى کنند ، زود فرار نمى‏ کنند و اطمأنینه دارند.
ادامه مطلب...