برچسب - پرده گوش

پارگی پرده گوش

درمان پارگى پرده گوش

درمان پارگى پرده گوش

پنیر کهنه همراه با شیر زن : پنیر کهنه را آسیاب کنید و با شیر زنى که نوزاد پسر دارد مخلوط کنید و در گوشى که عفونت دارد بچکانید ، سپس عفونت و چرک و خون از گوش خارج مى‏ شود . این دارو درمان خوبى است و سخت‏ ترین عفونت گوش را درمان مى ‏کند .

روغن سداب (فیجن)

سرکه طبیعى را روى آتش بگذارید بخار کنید سپس بخار آنرا به گوش برسانید .

سرکه طبیعى را بخار داده و بخار آن به گوش رسانده شود .

ادامه مطلب...