برچسب - کودکان

بی قراری نوزاد

درمان بی قرارى نوزاد

درمان بی قرارى نوزاد

یکى از علل بی قراری نوزاد این است که شیر مادر براى او کافى نیست یا برایش سنگین است. باید شیر کمکى به او داد. شیر گاو باید رقیق شود و به نوزاد داده شود. شیر گاو از شیر پاستوریزه و شیر خشک بهتر است. علت دیگر بی قرارى نوزاد، مشکل در روده و معده نوزاد یا قولنج نوزاد است که درمانش این است که نصف یک قاشق سناى مکى به نوزاد داده شود .

ادامه مطلب...