برچسب - گردن درد

آرتروزز

درمان درد و آرتروز گردن

درمان درد و آرتروز گردن

سویق جو ؛

حجامت : بعد از حجامت ، به اولین خونى که از حجامت مى ‏گیرید ، نگاه کنید .

بستن ناخن‏ هاى دست و پا به گردن به ‏مدت سه‏ روز .

چند روز بدون بالش و روى زمین سخت خوابیدن.

داروى استخوان‏ ساز .

ادامه مطلب...
گردن درد

درمان گردن‏ درد ، دیسک و آرتروز گردن

درمان گردن‏ درد ، دیسک و آرتروز گردن

« گردن‏ درد » را در روایات ، « واهنه » نامیده ‏اند . گاهى علت گردن‏ درد ، آرتروز است ؛ یعنى فاصله ‏افتادن بین مهره‏ ها . گاهى هم علتش دیسک است ، یعنى گردن میان دو مهره از محل اصلى خودش خارج مى‏ شود و استخوان روى استخوان مى‏ افتد . دیسک و آرتروز گردن بیشتر به ‏سبب خم ‏شدن است . راه های درمان  عبارت است از :

  1. سویق جو : در روایات آمده است ،  سویق جو شانه‏ ها را تقویت مى‏ کند و گردن‏ درد را ازبین مى ‏برد .
  2. حجامت: در روایت آمده است ، کسى که به اولین خونى که زمان حجامت از او مى‏ گیرند نگاه کند ، از بیمارى گردن ‏درد تا حجامت بعدى ایمن مى ‏شود .
  3. ناخن‏هاى دست و پا را بگیرید و سه ‏روز به پشت گردن ببندید .
ادامه مطلب...