برچسب - X جوش صورت

جوش صورت

درمان جوش صورت

درمان جوش صورت

جوش صورت معلول غلبه و آلودگى خون است و براى درمان آن باید از داروى صاف‏ کننده خون استفاده شود . این دارو از کاسنى، تخم کاهو، برگ چغندر و ... تهیه مى‏ شود .

داروى صاف‏ کننده خون، جوش صورت را برطرف می‏سازد و صورت را صاف، شفاف و سفید مى‏ کند .

ادامه مطلب...