برچسب - X دندان قرچه

دندان قروچه

درمان دندان قروچه بچه در شب

درمان دندان قروچه بچه در شب :

دندان قروچه نشانه وجود انگل در بدن است . درمانش عبارت است از :

  1. سرکه طبیعى : صبح، یک‏ لیوان ناشتا بخورد .
  2. خرما: شب قبل از خواب ، ۷دانه ، بدون آب بخورد .
ادامه مطلب...