برچسب - X صبر زرد

ناخن جویدن

درمان جویدن ناخن‏ ها در بچه‏ ها

درمان جویدن ناخن‏ ها در بچه‏ ها

جویدن ناخن نشانه افسردگى و مشکلات روحى و روانى است. درمانش صبر زرد است.

هنگام خواب بچه، مقدارى صبر زرد در دست او قرار دهند. صبر زرد خیلى تلخ است. بچه دستش را به طرف دهان ببرد و تلخى آن را بچشد، دیگر ناخن را نمیخورد.

ادامه مطلب...